Wednesday, December 30, 2009

Kuliah : Mengenal Allah meningkatkan kecintaan dan keimanan

Mengenal Allah Melalui Proses Mengenali Diri Manusia Sendiri

( Ringkasan kuliah maghrib/subuh daripada kitab Raudah al-Jannah)

Terdapat tiga persoalan utama untuk mengenal hakikat diri manusia . Ia secara langsung menjelaskan status diri mereka sebagai hamba dan khalifah Allah. Ia secara automatik memperkenalkan Allah sebagai Pencipta dan Rabb.

Hakikat sebenarnya apabila memperkatakan tentang tiga jawapan terhadap soalan tersebut, telah menjelaskan perngertian Islam itu sendiri. Tiga soalan tersebut ialah :

1. Kita berasal dari mana?

Apabila diselidiki al-Quran, maka di dapati cara Allah memperkenalkan diriNya sebagai Yang Maha Sempurna, Maha Perkasa, Maha Bijaksana melalui pelbagai bentuk pendekatan yang digunakan di dalam al-Quran. Di antara pendekatan yang digunakan ialah dengan menjelaskannya secara langsung di dalam al-Quran ( contoh: lihat al-BAqarah: 21-22), proses observasi alam dan sejarah ( al-Baqarah: 164, Ali Imran: 190, surah al-Qasas), kajian geografi (Yasin: 80), kajian saintific ( al-Mukminun : 12-16) dan lain-lain lagi.

kesimpulannya, Allah memperkenalkan diriNya melalui kajian al-Quran dan hadith dengan terperinci agar manusia dapat mengetahui dengan penuh kayakinan dan keinsafan akan status dirinya dan Allah. Lantas ia akan membentuk dan mengarah cara bertindak / tanggunjawab berdasarkan kedudukan manusia sebagai hamba dsn khalifah Allah. Manakala status Allah akan menyedarkan manusia tentang hak-hak Allah yang perlu ditaati dan menjadi kewajipan manusia untuk patuh secara mutlak di atas segala ketetapan Allah....

Menyusul nanti ...... dalam siri tulisan akan datang :

* Soalan kedua : Kenapa kita datang ke dunia ini ( tujuan hidup)

* Soalan ketiga : Kemanakah kita akan pergi selepas mati ( kesudahannya dan apa yang akan berlaku nanti)....

p/s : penjelasan secara detail boleh diperolehi di dalam siri-siri kuliah yang diadakan penulis blog ini.